Familielandbruget

Der skal være liv på landet

Pressemeddelelse

En CO2-afgift på oksekød må ikke medføre, at græssende dyr i landskabet forsvinder!

I Familielandbruget Region Syd og Dansk Kødkvæg er vi af den overbevisning, at vi i
landbruget kan komme i mål med vores klimaindsats uden afgifter. Ikke desto mindre, må
vi konstatere at der er et markant politisk flertal for en afgift.

I den sammenhæng er der en række ting der bekymrer os.

Læs hele pressemeddelelsen

Alle nye aktive medlemmer får 50% rabat de første 2 år

Vi vil gerne have alle med, der gerne vil livet på landet, også i fremtiden. Derfor tilbyder vi alle nye aktive medlemmer at få 50% rabat de første 2 år du er medlem. Det gælder i alle vores fire foreninger i Region Syddanmark: Fyns Familielandbrug, Familielandbruget Sydvest, Familielandbruget LRS - Vejle og Sønderjysk Familielandbrug.

Familielandbruget i Region Syddanmark

I Region Syddanmark er vi fire Familielandbrug foreninger: Familielandbruget Sydvest, Sønderjysk Familielandbrug, Familielandbruget LRS – Vejle og Fyns Familielandbrug.

Vi står sammen om vores fælles vision og mission, der peger mod at der skal være liv på landet - også i fremtiden.

Vi er en del af Landbrug & Fødevarer, hvor vi sammen med vores medlemmer har opnået direkte indflydelse på erhvervs politiske sager af fælles karakter indenfor dansk landbrug igennem mange år. Det vil vi blive ved med at arbejde på.

Vi mener, at hele familien skal være i centrum, når man bor på landet. Derfor har vi tilbud, arrangementer osv. til landmanden og hele familien igennem året.

Vi går ind for selvejet og bæredygtighed, hvor vi bl.a. støtter op om de nyetablerede landmænd og de landmænd, der har etableret sig og ønsker at udvikle bedriften. Er du fuldtid, deltid eller fritid, så støtter vi dig som medlem, for der skal også være plads til familielivet på landet.

Klik ind på den Familielandbrug forening, der er tættest på dig og se mere omkring medlemskaber, arrangementer og ikke mindst, vær en del af "familien" der kæmper for at der skal være liv på landet - også i fremtiden.

 

De fire formænd: Henrik Bertelsen, Antoni Stenger, Niels-Henrik Keinicke og Merete Hjorth Pedersen, 2023

Omfordelingsstøtte skal være med til at give liv på landet

Som EU-land modtager danske landmænd landbrugsstøtte. EU har fastsat rammerne og reglerne for udbetalingen af landbrugsstøtten i medlemslandene. EU har også besluttet, at alle lande som udgangspunkt skal give flere penge til de første hektar end til de sidste – den såkaldte omfordelingsstøtte.

En sådan ordning, vil i sagens natur, især være til gavn for de mindre og mellemstore landbrug. Formålet med omfordelingsstøtten er primært at give de mindre og mellemstore landbrug en kompensation for det relativt højere omkostningsniveau, de har pr. produceret enhed. Det er også til kontroller og ansøgninger, der er med til at sikre bosætning og liv på landet.

Men medlemslandene kan undtagelsesvis undlade at indføre omfordelingsstøtten, hvis de kan dokumentere, at de indfører tiltag, der på andre måder understøtter de mindre og mellemstore landbrug.

Det har regeringen og folketinget valgt at gøre i Danmark og det er med Landboforeningernes og Landbrug & Fødevarers opbakning, tilmed en argumentation til EU’s landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, der er grænsende til det uhæderlige.

Familielandbruget har to gange henvendt sig til EU’s landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski, som du kan læse her: Brev 1 / Brev 2

Vi er som en del af Landbrug & Fødevarer glade for at nogen vælger, at bakke op om Landbrug & Fødevarer via et medlemskab i Landboforeningerne. Men hvis du vil være med til at hjælpe til de mindre og mellemstore landbrugs overlevelse, så skal du støtte Dansk Familielandbrug. 

Meld dig ind i Familielandbruget – vi kæmper for livet på landet også i fremtiden!

Antoni Stenger

Antoni Stenger

Formand for Sønderjysk Familielandbrug

Telefon
7484 5402
Mobil
2422 2960
E-mail
fam.stenger@icloud.com
Bestyrelseposter
  • Formand, Landbrugsrådgivning Syd
  • Formand, Sønderjysk Familielandbrug
Henrik Bertelsen

Henrik Bertelsen

Formand for Familielandbruget Sydvest

Mobil
4037 4635
E-mail
stavnsbjerg19@gmail.com
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget Sydvest
  • Næstformand, Landbrugsrådgivning Syd
Niels-Henrik Keinicke

Niels-Henrik Keinicke

Formand for Familielandbruget LRS - Vejle

Mobil
4085 9818
E-mail
hjoernegaard@outlook.dk
Bestyrelseposter
  • Formand, Familielandbruget LRS - Vejle
  • Kvæg udvalg